Chứng chỉ và chứng nhận

Tổng hợp các chứng chỉ và chứng nhận tiêu chuẩn của sản phẩm tập đoàn Thuận Phát.

tiêu chuẩn iso 9001: 2015

Thuận Phát INC Tiếp Tục Duy Trì Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9001: 2015

Thuận Phát INC tiếp tục được cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015/ ISO 9001:2015 trong lĩnh vực sản xuất và...

Chi tiết

TCVN 7305

CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN TCVN 7305-2:2008/ISO 4427 -2:2007 CHO ỐNG HDPE THUẬN PHÁT

TCVN 7305-2:2008 - Ống nhựa polyetylen (PE) dùng để cấp nước Tiêu chuẩn này quy định cho ống được sản xuất từ polyetylen (PE) dùng để cấp nước sinh hoạt, bao...

Chi tiết