Tuyên truyền Quy chuẩn kỹ thuật địa phương QCĐP 08:2020/QN về vật liệu sử dụng làm phao nổi trong nuôi trồng thủy sản lợ, mặn tại Quảng Ninh

Ngày 24/12/2020, Chi cục Thủy sản đã tổ chức hội nghị tuyên truyền Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về vật liệu sử dụng làm phao nổi trong nuôi trồng...

Chi tiết