Dự án khác: Ống HDPE phục vụ dự án sân golf, dự án bơm hút cát, làm lồng bè nuôi thủy hải sản….