Blog, Cẩm Nang Ống nhựa Thuận Phát, Dự án công trình

Dự án tiêu biểu sử dụng ống nhựa Thuận Phát

07/08/2021 - 11:13
dự án tiêu biểu ống nhựa Thuận Phát

Những dự án tiêu biểu nhất của ống nhựa Thuận Phát

Với dấu ấn đã tạo dựng trên nhiều công trình có quy mô lớn, công trình trọng điểm quốc gia, Thuận Phát đã khẳng định được vị thế trong lĩnh vực sản xuất ống nhựa suốt 20 năm qua. Cùng điểm lại những dự án tiêu biểu qua bảng trình bày sau.

STT/

No

DỰ ÁN Project
1 Dự án xây dựng mạng đường ống cấp nước nhánh 2 thuộc dự án cấp nước sạch xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
Chủ đầu tư: Sở NN & Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội
Construction project of branch 2 water supply pipeline network of clean water supply project in Huong Son commune, My Duc district, Hanoi city

Investor: Hanoi Department of Agriculture and Rural Development

2 Dự án Cải tạo tuyến ống phân phối, dịch vụ và Đồng hồ địa bàn phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty Wiwaco
Project of Renovating distribution, service and meter pipelines in Nhan Chinh ward, Thanh Xuan district, Hanoi city

Investor: Wiwaco

3 Dự án cấp nước sạch phường Châu Khê và nâng cấp công suất Nhà máy nước thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư: UBND tỉnh Bắc Ninh
Project of clean water supply t in Chau Khe ward and capacity upgrade of Tu Son town water plant, Bac Ninh province

Investor: Bac Ninh Provincial People’s Committee

4 Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Tam Tiến và Đồng Vương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
Chủ đầu tư: Trung tâm nước sạch tỉnh Bắc Giang
Nguồn vốn: WB
Project of water supply system between Tam Tien and Dong Vuong communes, Yen The district, Bac Giang province

Investor: Bac Giang Clean Water Center

Funding source: WB

5 Dự án tuyến nước thô từ Hồ Yên Lập về Công viên Đại Dương (Sun World Complex), tỉnh Quảng Ninh
Chủ đầu tư: Sun Group
Project of raw water route from Yen Lap Lake to Ocean Park (Sun World Complex), Quang Ninh province

Investor: Sun Group

6 Dự án cấp nước thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Chủ đầu tư: UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Water supply project in Uong Bi city, Quang Ninh province

Investor: People’s Committee of Uong Bi city, Quang Ninh province

7 Dự án cấp nước sạch tại các xã Đông Hải, Đông Cơ huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
Chủ đầu tư: Công ty CP Casaro
Clean water supply project in Dong Hai and Dong Co communes, Tien Hai district, Thai Binh province

Investor: Casaro JSC

8 Nhà máy nước đô thị Lam Sơn – Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa
Chủ đầu tư: UBND huyện Lam Sơn
Nguồn vốn: ODA của Đan Mạch
Urban water plant in Lam Son – Sao Vang district, Thanh Hoa province

Investor: People’s Committee of Lam Son district

Funding source: Danish ODA

9 Dự án hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh Mía tại huyện Nông Cống, Như Thanh và Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Chủ đầu tư: UBND tỉnh Thanh Hóa

Irrigation infrastructure project to support Sugarcane intensification in Nong Cong, Nhu Thanh and Thuong Xuan districts, Thanh Hoa province

Investor: Thanh Hoa Provincial People’s Committee

10 Dự án cấp nước vùng phụ cận thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Nguồn vốn: ODA Phần Lan
Water supply project in the surroundings of Vinh city, Nghe An province

Funding source: Finnish ODA

11 Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An
Chủ đầu tư: Công ty CP Cấp nước Cửa Lò
Nguồn vốn: ADB
Project of upgrading and expanding water supply system in Cua Lo town, Nghe An province

Investor: Cua Lo Water Supply JSC

Funding source: ADB

12 Dự án cấp và thoát nước Tổ hợp khu công nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Chủ đầu tư: Tập đoàn Formosa Đài Loan
Project of water supply and drainage Formosa Ha Tinh industrial park complex. Ky Anh district, Ha Tinh province

Investor: Formosa Group – Taiwan

13 Dự án Nhà máy nước Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Chủ đầu tư: Trung tâm khu kinh tế Vũng Áng
Vung Ang Water Plant Project, Ky Anh District, Ha Tinh Province

Investor: Vung Ang Economic Zone Center

14 Dự án cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn cụm Bắc Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh – thuộc Dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường vùng Miền Trung
Chủ đầu tư: Sở NN & Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh
Rural water supply and sanitation project in Bac Thach Ha, Ha Tinh province – under  the Central region’s clean water supply and sanitation project

Investor: Department of Agriculture and Rural Development of Ha Tinh province

15 Dự án Nhà máy nước huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Chủ đầu tư: UBND huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Nguồn vốn: ODA của Hungari
Water Plant Project in Quang Trach District, Quang Binh Province

Investor: People’s Committee of Quang Trach district, Quang Binh province

Funding source: Hungarian ODA

16 Dự án cấp nước sinh hoạt tại xã A Vương, xã Ma Cooih và thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
Chủ đầu tư: UBND huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
Water supply project in A Vuong commune, Ma Cooih commune and Prao town, Dong Giang district, Quang Nam province

Investor: People’s Committee of Dong Giang district, Quang Nam province

Funding source: State budget

17 Dự án cấp nước sinh hoạt xã Đông, xã Nghĩa An, huyện Kbang và xã Hà Tam, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.
Chủ đầu tư: UBND tỉnh Gia Lai
Nguồn vốn: WB
Project of  water supply in Dong commune, Nghia An commune, Kbang district and Ha Tam commune, Dak Po district, Gia Lai province.

Investor: Gia Lai Provincial People’s Committee

Funding source: WB

18 Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng cao Phú Yên, tỉnh Phú Yên
Chủ đầu tư: UBND tỉnh Phú Yên
Infrastructure Investment Project in Phu Yen High-Applied Agricultural Park, Phu Yen Province

Investor: Phu Yen Provincial People’s Committee

19 Dự án cấp nước huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Miền Bắc
Water supply project in Binh Dai district, Ben Tre province

Investor: Northern Construction Investment JSC

20 Dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
Chủ đầu tư: UBND thành phố Hà Nội
Nguồn vốn: JICA Nhật Bản
Yen Xa wastewater treatment plant project, Thanh Tri district, Hanoi city

Investor: Hanoi People’s Committee Hà

Funding source: JICA Japan

21 Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Chủ đầu tư: UBND tỉnh Quảng Bình
Nguồn vốn: WB
Urban infrastructure and environment development project to respond to climate change in Dong Hoi city, Quang Binh province

Investor: People’s Committee of Quang Binh province

Funding source: WB

22 Dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế
Chủ đầu tư: UBND thành phố Huế
Nguồn vốn: JICA Nhật Bản
Project to improve water environment in Hue city

Investor: Hue City People’s Committee

Funding source: JICA Japan

23 Dự án Khu đô thị FLC Tropical city Hạ Long, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Chủ đầu tư: Tập đoàn FLC
FLC Tropical City Ha Long Urban Area Project, Ha Long City, Quang Ninh Province

Investor: FLC Group

24 Dự án khu đô thị, trung tâm thương mại – dịch vụ tài chính du lịch Nha Trang (sân bay Nha Trang cũ), thành phố Nha Trang
Chủ đầu tư: Tập đoàn Phúc Sơn
Nguồn vốn: Dự án BT
Project of urban area, commercial center – tourism financial services in Nha Trang (former Nha Trang airport), Nha Trang city

Investor: Phuc Son Group

Funding source: BT project

25 Dự án thoát nước khu đô thị Him Lam – Vĩnh Tuy, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Chủ đầu tư: Tập đoàn Him Lam
Drainage project of Him Lam – Vinh Tuy urban area, Gia Lam district, Hanoi city

Investor: Him Lam Group

26 Dự án thoát nước khu đô thị Ciputra; Nam Thăng Long, thành phố Hà Nội Ciputra urban drainage project; Nam Thang Long, Hanoi city
27 Dự án thoát nước khu đô thị Ecopark
Chủ đầu tư: Công ty CP Tâp đoàn Ecopark
Ecopark urban drainage project

Investor: Ecopark Group JSC

28 Dự án Chỉnh trang lại sông Tam Bạc, đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Chủ đầu tư: UBND thành phố Hải Phòng
Project of Renovating Tam Bac River, section from Lac Long Bridge to Tam Bac Park, Hong Bang District, Hai Phong City

Investor: Hai Phong City People’s Committee

29 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Bắc Sông Cấm, thành phố Hải Phòng
Chủ đầu tư: UBND thành phố Hải Phòng
Investment project to build technical infrastructure in North Song Cam resettlement area, Hai Phong city

Investor: Hai Phong City People’s Committee

30 Dự án Xây dựng hệ thống thu gom nước thải và trạm bơm trên địa bàn quận Hải Châu, quận Sơn Trả và quận Liên Chiểu thuộc dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng
Chủ đầu tư: UBND thành phố Đà Nẵng
Nguồn vốn: WB
Project on Construction of wastewater collection system and pumping station in Hai Chau district, Son Tra district and Lien Chieu district under the Sustainable Development Project of Da Nang city

Investor: Da Nang City People’s Committee

Funding source: WB

31 Dự án cấp và thoát nước khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tình Hưng Yên
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ – Hưng Yên
Water supply and drainage project in Viglacera Yen My industrial park, Yen My district, Hung Yen province

Investor: Viglacera Yen My – Hung Yen Industrial Park Development JSC.

32 Dự án khu đô thị An Lạc Green Symphony (Khu đô thị đại học Vân Canh)
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư An Lạc
An Lac Green Symphony Urban Area Project (Van Canh University Urban Area)

Investor: An Lac Investment JSC

33 Dự án khu đô thị The Manor Central Park Nguyễn Xiển, thành phố Hà Nội
Chủ đầu tư: Tâp đoàn Bitexco
The Manor Central Park urban area project Nguyen Xien, Hanoi city

Investor: Bitexco Group

34 Dự án khu đô thị Park City Hà Đông, thành phố Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty CP phát triển đô thị Quốc tế (VIDC)
Park City Ha Dong urban area project, Hanoi city

Investor: International Urban Development JSC (VIDC)

35 Dự án khu đô thị Gamuda City Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
Chủ đầu tư:  Công ty Gamuda Land (100% Vốn Malaysia)
Gamuda City Hoang Mai urban area project, Hanoi city

Investor: Gamuda Land Company (100% Malaysian capital)

36 Dự án khu đô thị Xuân Phương Tasco, thành phố Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty CP Tasco
Xuan Phuong Tasco urban area project, Hanoi city

Investor: Tasco . JSC

37 Dự án Legacy Hill  Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
Chủ đầu tư: Tập đoàn An Thịnh
Legacy Hill Project Luong Son, Hoa Binh province

Investor: An Thinh Group

38 Dự án khu nhà ở thương mại phía Tây Nam đường Lý Thánh Tông, đoạn từ đường F325 đến đường Trương Phúc Phấn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Chủ đầu tư: Tập đoàn Sơn Hải
Commercial housing project southwest of Ly Thanh Tong street, section from F325 street to Truong Phuc Phan street, Dong Hoi city, Quang Binh province

Investor: Son Hai Group

39 Dự án Thi công hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án Khu đô thị và dịch vụ thương mại tại Phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Chủ đầu tư: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO)
Technical infrastructure construction project under the Project of Urban Area and Commercial Services in Vinh Tan Ward, Vinh City, Nghe An Province

Investor: Hanoi Housing Development and Investment Corporation (HANDICO)

40 Dự án khu nhà ở Thương mại phía Tây trung tâm huyện lỵ  mới của huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Chủ đầu tư: UBND huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Commercial housing project west of the center of the new district of Quang Trach district, Quang Binh province

Investor: People’s Committee of Quang Trach district, Quang Binh province

41 Dự án Tổ hợp căn hộ, dịch vụ thương mại The Pride tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Hải Phát
The Pride apartment and commercial service complex project in Ha Dong district, Hanoi city

Investor: Hai Phat Investment JSC

42 Dự án Nhà ở xã hội Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (tên thương mại: The Vesta)
Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Hải Phát
Phu Lam Social Housing Project, Ha Dong District, Hanoi City (trade name: The Vesta)

Investor: Hai Phat Investment JSC

43 Dự án Tổ hợp chung cư Tecco Diamond Tứ Hiệp, thành phố Hà Nội
Chủ đầu tư: Tổng công ty Tecco Hà Nội
Tecco Diamond Tu Hiep apartment complex project, Hanoi city

Investor: Tecco Hanoi Corporation

44 Dự án Tổ hợp chung cư Tecco Elite City Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TECCO
Tecco Elite City Thai Nguyen apartment complex project, Thai Nguyen city

Investor: TECCO Group Joint Stock Company

45 Dự án Bệnh viên đa khoa thành phố Huế
Chủ đầu tư: UBND thành phố Huế
Project of Hue City General Hospital

Investor: Hue City People’s Committee

46 Dự án chung cư Napoleon Castle, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Napoleon Castle apartment project, Nha Trang city, Khanh Hoa province
47 Dự án Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Nha Trang, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Nha Trang
Tam Tri Nha Trang General Hospital Project, Nha Trang City, Khanh Hoa Province

Investor: Tam Tri Nha Trang General Hospital JSC

48 Dự án Khách sạn Horizon Nha Trang, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Horizon Hotel Nha Trang project, Nha Trang city, Khanh Hoa province
49 Dự án tòa nhà văn phòng TTC Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh TTC Hoang Van Thu office building project, Tan Binh district, Ho Chi Minh city
50 Dự án chung cư Dragon 2, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh Dragon 2 apartment project, Nha Be district, Ho Chi Minh city
51 Dự án Dragon Villas Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh Dragon Villas Phu Huu project, district 9, Ho Chi Minh city
52 Dự án chung cư Carillon 7, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh Carillon 7 apartment project, Tan Phu district, Ho Chi Minh city
53 Dự án hạ ngầm đường dây 110 KV lộ 180, 181, E1.1 huyện Đông Anh – Sai Đồng- Phố Nối đoạn qua khu đô thị Vinhome Riverside, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Chủ đầu tư: Tâp đoàn Vingroup
Project of underground transmission line 110 KV, highways 180, 181, E1.1, Dong Anh district – Sai Dong – Pho Noi, section through Vinhome Riverside urban area, Long Bien district, Hanoi city

Investor: Vingroup Corporation

54 Dự án Đường bao biển Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Chủ đầu tư: UBND thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Bai Chay Coastline Project, Ha Long City, Quang Ninh Province

Investor: People’s Committee of Ha Long city, Quang Ninh province

55 Dự án Hệ thống thoát nước Cầu vượt Vành Đai 3, thành phố Hà Nội
Nguồn vốn: JICA Nhật Bản
Drainage system project of Ring Road No 3, Hanoi city

Funding source: JICA Japan

56 Dự án Hệ thống thoát nước Cầu vượt Vành Đai 2, thành phố Hà Nội
Nguồn vốn: Tập đoàn Vingroup
Drainage system project of Ring Road No 2, Hanoi city

Capital source: Vingroup Corporation

57 Dự án hệ thống thoát nước Cầu Vượt Nguyễn Văn Huyên, thành phố Hà Nội
Nguồn vốn: UBND thành phố Hà Nội
Drainage system project of Nguyen Van Huyen Bridge, Hanoi city

Capital source: Hanoi People’s Committee

58 Dự án thoát nước Cầu Hoàng Văn Thụ, thành phố Hải Phòng
Nguồn vốn: UBND thành phố Hải Phòng
Drainage Project of Hoang Van Thu Bridge, Hai Phong City

Capital source: Hai Phong City People’s Committee

59 Dự án đường đua F1 Hà Nội (Viet Nam Grand Prix)
Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup
Hanoi F1 race track project (Vietnam Grand Prix)

Investor: Vingroup Corporation

60 Dự án cấp và thoát nước Sân Golf Vinpearl Nha Trang, thành phố Nha Trang
Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup
Water supply and drainage Project of Vinpearl Golf Nha Trang, Nha Trang city

Investor: Vingroup

61 Dự án cấp và thoát nước Sân Golf Bình Tiên, tỉnh Bình Thuận
Chủ đầu tư: Tập đoàn Trung Nam
Project of water supply and drainage of Binh Tien Golf Course, Binh Thuan province

Investor: Trung Nam Group

62 Dự án cao tốc La Sơn – Túy Loan (Nối Huế và Đà Nẵng)
Chủ đầu tư: Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh
Nguồn vốn: JICA Nhật Bản
La Son – Tuy Loan Expressway Project (Connecting Hue and Da Nang)

Investor: Ho Chi Minh Road Project Management Board

Funding source: JICA Japan

Cần thêm thông tin về ống nhựa u.PVC, ống HDPE, ống PPR của Thuận Phát, vui lòng liên hệ sau số hotline bên dưới để được hỗ trợ nhanh nhất.
==================
☎️Hotline/Zalo: 0962 655 955
🏢Trụ sở chính: Số 8, ngõ 538 Đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
🏢Nhà máy sản xuất: Thôn Đỗ Xá, Xã Trai Trang, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *